Integritetspolicy & Cookie policy

Hello! För oss på Appricot Life AB är det viktigt att du känner dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Policyn beskriver vilka personuppgifter som samlas in, hur vi använder dem liksom hur de samlas in, lagras och skyddas samt med vilka som uppgifterna delas. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Appricot Life AB (organisationsnummer 559244-1454) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Appricot Life AB refereras i denna policy med företagsnamnet eller “vi”, “vår/våra” eller “oss”.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar information som du delar med oss och från tredje part. Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter via vår e-handel, använder våra tjänster, kontaktar vår kundtjänst, registrerar ett användarkonto, genomför köp och andra ärenden i våra butiker eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer, organisationsnummer och kundnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
 • Tekniska uppgifter om dator, mobil och andra enheter med dess inställningar
 • Film från kamerabevakning och trygghetskameror i våra butiker
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Elektroniska identiteter som t.ex. IP-adress samt spårningsteknik som t.ex. Cookies
 • Ärenderelaterad korrespondens, t.ex. uppgifter du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst

Appricot Life AB behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifter, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretag.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa uppgifter omfattar adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

3. Hur använder vi dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem?

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi samlar in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Ändamål Behandlingar som utförs Laglig grund
Administrera din beställning/köp
 • Leverera produkt eller tjänst inklusive kommunicera rörande leverans.
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalning.
 • Kontrollera adress mot externa källor.
 • Hantera reklamations, reparations- och garantiärenden.
Fullgöra köpeavtalet.
Hantera kundserviceärenden
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier.
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
Berättigat intresse.
Hantera bokningar av tjänster
 • Hantera och kommunicera kring bokningar av tjänster (t.ex.rådgivning, service och support).
Fullgöra tjänsteavtalet.
Tillhandahålla, upprätta och hantera användarkonto / kundkonto samt administrera din profil
 • För att förbättra vår kontakt med dig och förenkla din användning av våra tjänster upprättas ett användarkonto med inloggningsfunktion i samband med ditt köp där din köphistorik, kvitton, transaktioner, leveranser m.m. samlas.
 • Vi har tillgång till ditt kundkonto och profil för att kunna administrera dina kontaktuppgifter och eventuella samtycken du gett till att motta vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudanden eller liknande information.
Fullgöra köpeavtalet med avtal om användarkonto.

Berättigat intresse.

Marknadsföra och kommunicera samt erbjuda en personlig upplevelse
 • Vi presenterar information såsom t.ex. rekommendationer om produkter och tjänster, erbjudanden, förmåner, tips, inbjudningar till event och undersökningar. Det kan ske genom kanaler som t.ex. nyhetsbrev, sociala media, SMS, vår egen webbsida eller webbsida från tredje part.
 • Vi vill kunna erbjuda en så relevant upplevelse som möjligt. För vissa ändamål kan vi således komma att segmentera data utifrån utvalda uppgifter från våra kunders köp för att få en bättre insikt om våra kunder och därmed anpassa informationen för olika segment. I andra sammanhang kan vi komma att erbjuda mer personlig information baserad på informationen på ditt kundkonto eller webbhistorik som samlats via din IP adress eller cookies (se mer i vår cookie policy).
Berättigat intresse.

Med samtyckte från dig att ta emot nyhetsbrev, personligt anpassad information och acceptera cookies.

Prenumeration på nyhetsbrev kan du avsluta närsomhelst och du kan själv hantera dina cookies.

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • Kommunicera innan, under och efter deltagande i en tävling eller event.
 • Välja vinnare och förmedla ev. priser.
Berättigat intresse.
Utvärdera och vidare utveckla våra tjänster, produkter och system
 • Göra våra tjänster mer användarvänliga.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra vårt företag, sortiment och vår service.
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system och höja säkerheten.
Berättigat intresse.
Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.
Rättslig förpliktelse.
Förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
 • Förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindra skäppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor.
Berättigat intresse eller fullgörande av rättslig förpliktelse.

Lagring

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen eller en pågående användarrelation. Vi genomför regelbundna uppdateringar så att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

4. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi kakor, sk. cookies och liknande teknologier som t.ex. Pixlar (gemensamt kallat cookies). Cookies är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din enhet (t.ex. dator, mobil eller surfplatta). En cookie innehåller information som vi använder för att utvärdera användarbeteenden, förbättra webbplatsen samt för att kunna ge våra besökare tillgång till olika funktioner, bättre personlig service och en anpassad upplevelse. Genom att cookien håller ordning på vad du tidigare visat intresse för på webbplatsen så kan vi visa dig relevant information som förhoppningsvis passar just dina önskemål. Vi använder också cookies för att rikta vår marknadsföring till dig på andra webbplatser.

Det finns olika typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare och kan därför t.ex. förifylla din e-post och postnummer. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du väljer att ta bort dem.

Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. De behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte fungerar utan dessa cookies.

Vi använder även cookies från tredje part, t.ex. Google Analytics, Google Adwords, Facebook och Mailchimp. Den data som samlas in av dessa cookies, inklusive eventuella personuppgifter, används för intressebaserad marknadsföring, annonsering och analys av t.ex. trafik och köphistorik på vår webbsida. Respektive tredje part ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. Appricot Life AB har inte tillgång till de uppgifter som samlas in.

Cookies sparas på din dator eller mobil och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt. Detta gör du i inställningarna. Du kan normalt välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den.

5. Vem delar vi personuppgifterna med?

Personuppgiftsbiträden

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi behöva lämna ut vissa av dina personuppgifter till utvalda tredje parter, s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (CRM, e-post, sociala medier, annonsnätverk, marknads- eller webbyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar samt lagring av vår data inkl. personuppgifter).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden.

Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner såsom t.ex. garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan även behöva dela dina personuppgifter med dessa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar, försäkringar och finansiering (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer samt försäkringsbolag).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Andra företag i koncernen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom koncernen för Appricot Life AB eller eventuella framtida ägare om vi eller delar av verksamheten skulle säljas så att du kan fortsätta att erbjudas produkter och tjänster. Uppgifterna kommer inte att användas för andra ändamål än de som är angivna i denna policy.

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. När vi använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES kommer vi vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Ett exempel är vår användning av Mailchimps tjänster för nyhetsbrev och mer personlig information via olika kommunikationskanaler.

7. Kom ihåg dina rättigheter!

Appricot Life AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter, här följer en genomgång av dem.

Rätt till tillgång till din data
Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad eller rättad. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter och se din orderhistorik.

Rätt till radering
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, behandlingen är olaglig eller att vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Det betyder att du kan begära en begränsad behandling av uppgifterna under den tid vi behöver för att kontrollera din begränsning.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke till direktmarknadsföring
Om du invänder mot vår direktmarknadsföring genom att ta tillbaka ditt samtycke kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Rätt till dataportabilitet
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt att lämna in klagomål
Vi värnar om din integritet och strävar efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så ber vi dig kontakta vår kundservice. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

8. Vi skyddar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Endast de personer hos oss eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift får behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

9. Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras, t.ex. i takt med Appricot Life ABs utveckling och nya regler. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om aktuell policy. Alla ändringar kommer publiceras på webbplatsen. Du finner senaste ändringsdatum nedan.

10. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss på kundservice om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill åberopa dina rättigheter. Du når oss på:

Appricot Life AB
Kungsgatan 31
111 56 Stockholm

Webb: appricot.se E-post: hello@appricot.se

/ Denna privacy policy gäller från och med 2020-10-13.