Servicevillkor

Vi är din lokala Apple-återförsäljare, ett engagerat gäng Apple-experter som vill göra vardagen lite enklare och smartare för dig som kund. Vi är ett nytt bolag startat sommaren 2020, med lång erfarenhet av att sälja och serva Apples produkter och tjänster. Vårt namn Appricot grundar sig i vår förkärlek för Apple samtidigt som vi är en förlängd och fristående del av Apple.

Hos oss som Apple Service Provider kan du ge dina Apple-produkter den omsorg de förtjänar, vare sig de ska repareras eller återvinnas. När du har problem med din Apple-produkt hjälper våra auktoriserade tekniker dig med professionell och effektiv service.

1. Tillämpning

Villkoren tillämpas på samtliga enheter som hanteras av Appricot Life AB, och innefattar kund, slutkund och även slutanvändare. Appricot Life AB följer de stadgar och lagare som reglerar konsumentköplag och köplagen, i de fall då tillverkarens begränsade garanti inte längre gäller. Vid frågor gällande köplagen hänvisar vi till Appricot Life ABs köpvillkor. Vid reparationer utanför garanti hänvisar vi till prislista, alternativt kostnadsförslag.

2. Pris och betalning

 • Fakturakunder debiteras när service är klar inkluderad felsökningsavgift, samt kostnader för service.
 • Vid betalning med kort debiteras fullt belopp när service är klar inkluderad felsökningsavgift, samt kostnader för service.
 • Pris som kommuniceras via kostnadsförslag är giltiga i 14 dagar med reservation för valutaförändringar och förändringar som är utanför Servicepartnerns kontroll.
 • Ej uthämtat ärende faktureras efter 30 dagar.
 • Apples garanti gäller enbart hårdvara. Mjukvaruproblem samt fel som ej omfattas av garanti hanteras mot vid tiden gällande avgift. Yttre åverkan täcks ej under tillverkarens garanti och kan eventuellt förbruka garantin enligt Apples begränsade garantivillkor. Felsökningsavgift debiteras all undersökning, även vid nekat kostnadsförslag eller inga fel funna.

  3. Serviceförfarande och rutin

 • Kund ska vid inlämnande uppge den information och genomföra de förberedelser som krävs för att kunna genomföra en reparation;
  – Kontaktuppgifter: Namn, mail, telefonnummer och adress.
  – Beskrivning av fel, hur ofta ett fel förekommer och när fel visar sig.
  – Hitta min iPhone ska vara avstängt. Detta gäller samtliga iOS enheter och Mac datorer från 2018 och framåt.
  – På Apple Watch ska parkopplingen till iPhone tas bort.
  – Kund signerar inlämningsvillkor.
  – Fodral, skärmskydd, simkort samt övriga tillbehör som ej underlättar vid felsökning lämnas ej in.
 • Vid fall där garanti ej kan hävdas kommer serviceverkstaden att återkomma med ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget är giltigt i 14 dagar från skapat datum och anses bindande. Kompletterande kostnadsförslag kan tillkomma vid de tillfällen fler skadade komponenter ej kan påvisas förrän föregående komponenter installerats. Skulle kompletterande förslag nekas, debiteras endast ordinarie felsökningsavgift. Vid utebliven återkoppling efter 14 dagar förbehåller vi oss rätten att avsluta ärendet utan notis.
 • Efter avslutad reparation meddelas kund att ärendet är klart och redo för upphämtning.
 • Enheten hålls i förvar hos Appricot Life AB i 3 månader efter utförd service eller nekat kostnadsförlag. Om kund efter denna tid inte hämtat sin enhet förs ägandeskap av enheten över till Appricot Life AB utan vidare information mot kund.

4. Servicepartnerns åtagande

 • Reparationsrutin:
  – Inskrivning av ärende i serviceportalen, kontroll av skick och garantistatus.
  – Av Apple certifierad tekniker: felsökning, verifiering av fel, test av mjuk- och hårdvara.
  – Servicepartnern kontaktar via mail angiven kontaktperson.
  – Reparation/Ärende avslutas, kontakt med kontaktperson tas och meddelas att ärendet finns för upphämtning.
 • Servicepartnern garanterar att samtliga komponenter som används vid reparationen är Apple original och levereras direkt från Apple. Servicedelar eller produkter är nya eller motsvarar nya i prestanda och pålitlighet.
 • Vid reparationsåtgärd Utbytesenhet löper utbytesenheten i enlighet med tidigare enhets ev. garantier, reklamationsmöjligheter och operatörsprofil.
 • 3 månaders servicegaranti lämnas på utbytt del/enhet om ursprunglig begränsad garanti löpt ut.
 • Tekniker som hanterar användares enhet är certifierad och följer Apples uppsatta rutiner gällande felsökning och hantering av reparation.
 • Utbytta enheter och komponenter raderas från data och returneras till Apple för återvinning.
 • Appricot Life AB ansvarar inte för enheters data eller säkerhetskopiering. I samband med felsökning raderas all information från iOS-enheter utan förvarning till användaren. Om möjligt kan Appricot utföra en backup utifrån vid tiden gällande avgift. Mjukvara som ej ingår i Mac OS kan behöva installeras på nytt av användaren.
 • Skador eller fel som uppstått eller orsakas av icke auktoriserade modifikationer faller ej under ansvar av Appricot Life AB.

5. Hantering av personuppgifter

Appricot sparar de kunduppgifter som Apple kräver samt kontaktuppgifter för detta serviceuppdrag. Uppgifterna delas med Apple. Vi hanterar personuppgifter enligt vår integritetspolicy.